×
Вхід:
кафедры
Публикации на сайте
ФИЗТЕХ приглашает

Физтех ПРИГЛАШАЕТ

День открытых дверей — это мероприятие, которое обязательно стоит посетить всем абитуриентам, которые выбирают вуз или интересную программу обучения, потому что вы сможете за короткое время:

• получить информацию об изменениях в правилах поступления в высшие учебные заведения в 2015 году;

• увидеть Физтех своими глазами, оценить условия обучения, а также побывать в лабораториях и аудиториях ФТИ;

• принять участие в конкурсной программе или посетить тренинг или мастер-класс;

Программа проведения Дня открытых дверей 13 декабря 2014:

13.30 — 14.00 Встреча участников, регистрация, проведение конкурса «Что ты знаешь о Физтех?» (Большая физическая аудитория)

14.00 — 14.10 Приветственное слово к участникам

14.10 — 14.30 Презентационная часть «Физтех приглашает на обучение»
14.30 — 15.30 Конкурсная программа для участников мероприятия:

• Математический турнир: олимпиада-соревнование;

• Интересная физика: демонстрация физических опытов;

• IT-лаборатория: мастер-класс в аудитории Samsung;

• «Твой верный выбор»: тренинг в студенческом совете.

15.45 — 16.30 Закрытие мероприятия. Вручение сертификатов участникам и грамот победителям конкурсной программы.

! Обратите внимание:

Формирование групп на конкурсную программу проводится с помощью предварительной on-line регистрации: форма регистрации участника.

Получить дополнительную информацию:

Группа в ВК: http://vk.com/event81927424

Сообщество на facebook: Физтех приглашает

Телефоны: 0505727023, 0676522972

Особливості тесту ЗНО з математики 2015 року
img_Bqrl0AЗавданням зовнішнього незалежного оцінювання з математики є оцінка підготовленості учасників тестування з метою конкурсного відбору для навчання у вищих навчальних закладах.

Зміст сертифікаційних робіт ЗНО базового та поглибленого рівнів визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з математики для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти. 

СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА ЗНО БАЗОВОГО РІВНЯ З МАТЕМАТИКИ

Сертифікаційна робота базового рівня з математики містить 30 завдань, на виконання яких буде відведено 130 хвилин.


Тест ЗНО з математики базового рівня складається із завдань трьох форм: завдань з вибором однієї правильної відповіді, завдань на встановлення відповідності та завдань відкритої форми з короткою відповіддю.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді — до кожного із завдань подано п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.

До тесту ЗНО базового рівня з математики включено 20 завдань з вибором однієї правильної відповіді від №1 до № 20, що будуть оцінені в 0 або 1 бал. 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

Завдання на встановлення відповідності — до кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

До тесту базового рівня з математики включено 4 завдання на встановлення відповідності з №21 до № 24, що будуть оцінені в 0, 1, 2, 3 або 4 бали. 1 бал буде зарахований за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю — під час виконання цих завдань учасник має вписати отриманий числовий результат тієї розмірності, яка вказана в умові завдання, до бланка відповідей А. До тесту включено 6 завдань відкритої форми з короткою відповіддю від №25 до № 30.

Завдання №25 і 26 є структурованими і складаються з двох частин, відповідь до кожної з яких оцінюється 0 або 1 балом. Якщо зазначено обидві неправильні відповіді або завдання взагалі не виконано, учасник одержує 0 балів. Максимальний бал за виконання структурованого завдання – 2.

Завдання №27–30 оцінюються 0 або 2 балами: 2 бали, якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано.

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник ЗНО, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з математики базового рівня, – 48.

Увага! Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться.

СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА ЗНО ПОГЛИБЛЕНОГО РІВНЯ З МАТЕМАТИКИ

Сертифікаційна робота поглибленого рівня з математики містить 36 завдань (30 завдань базового рівня та 6 завдань поглибленого рівня), на виконання яких буде відведено 210 хвилин (130 хвилин на виконання завдань базового рівня та 80 хвилин на виконання завдань поглибленого рівня).

Тест ЗНО з математики поглибленого рівня складається із завдань чотирьох форм: завдань з вибором однієї правильної відповіді (базовий рівень), завдань на встановлення відповідності (базовий рівень), завдань відкритої форми з короткою відповіддю (базовий рівень та поглиблений рівень) та завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю (поглиблений рівень).

Завдання з вибором однієї правильної відповіді — до кожного із завдань подано п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.

До тесту ЗНО з математики включено 20 завдань з вибором однієї правильної відповіді від №1 до № –20, що будуть оцінені в 0 або 1 бал. 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

Завдання на встановлення відповідності — до кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

До тесту ЗНО з математики включено 4 завдання на встановлення відповідності з №21 до № 24, що будуть оцінені в 0, 1, 2, 3 або 4 бали. 1 бал буде зарахований за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю — під час виконання цих завдань учасник має вписати отриманий числовий результат тієї розмірності, яка вказана в умові завдання, до бланка відповідей А (базовий рівень) і бланка відповідей Б (поглиблений рівень).

До тесту ЗНО з математики включено 10 завдань відкритої форми з короткою відповіддю, п’ять з яких є завданнями базового рівня від № 25 до № 30, та п’ять є завданнями поглибленого рівня від №31 до № 34.

Завдання № 25 і 26 є структурованими і складаються з двох частин, відповідь до кожної з яких оцінюється 0 або 1 балом. Якщо зазначено обидві неправильні відповіді або завдання взагалі не виконано, учасник одержує 0 балів. Максимальний бал за виконання структурованого завдання – 2.

Завдання № 27–34 оцінюються 0 або 2 балами: 2 бали, якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано.

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю — під час виконання цих завдань учасник має розробити спосіб розв’язання, використовуючи в новій нестандартній ситуації знання з різних розділів курсу геометрії або алгебри і початків аналізу, правильно виконати рисунок до завдання (якщо цього потребує процес розв’язання), розв’язати завдання й обґрунтувати етапи розв’язання, чітко записати все вищезазначене та відповідь до бланка відповідей Б.

До тест ЗНО з математики включено два завдання цієї форми № 35 та № 36, які мають поглиблений рівень складності.

Виконання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю №35 оцінюється 0, 1, 2, 3 або 4 балами; завдання № 36 – 0, 1, 2, 3, 4, 5 або 6 балами за критеріями змісту.

Увага! Правильна відповідь до завдань 35, 36 за відсутності тексту розв’язання оцінюється в 0 балів.

Розв’язання, що не відповідає умові завдань 35, 36, оцінюється в 0 балів.

Максимальна кількість балів, яку може набрати учасник ЗНО, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з математики поглибленого рівня дорівнює 66 балам.

Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться.

При підготовці до тестування зверніть увагу на програму зовнішнього незалежного оцінювання з математики, відповідно до якої розроблено зміст тесту. Завдання ЗНО з математики полягає у тому, щоб оцінити знання та вміння учасників тестування:

  • будувати математичні моделі реальних об'єктів, процесів i явищ та досліджувати ці моделі засобами математики;
  • виконувати математичні розрахунки (виконувати дії з числами, поданими в різних формах, дії з відсотками, складати та розв'язувати задачі на пропорції, наближені обчислення тощо);
  • виконувати перетворення виразів (розуміти змicтове значення кожного елемента виразу, знаходити допустимі значення змінних, знаходити числові значення виразів при заданих значеннях змінних тощо);
  • будувати й аналізувати графіки найпростіших функціональних залежностей, досліджувати їxні властивості;
  • розв'язувати рівняння, нepiвності та їх системи, розв'язувати текстові задачі за допомогою рівнянь, нерівностей та їxнix систем;
  • знаходити на рисунках геометричні фігури та встановлювати їxнi властивості;
  • знаходити кiлькicнi характеристики геометричних фiгур (довжини, величини кyтiв, площі, об'єми);
  • розв'язувати найпростiшi комбiнаторнi задачі та обчислювати ймовiрностi випадкових подій;
  • аналізувати iнформацiю, що подана в графiчнiй, табличній, текстовій та інших формах.

Радимо учасникам тестування з математики ознайомитися з наступними матеріалами:

 

 

 

Поступление, возможности, новые знакомства

nUcKNspGaIw

В прошлом году я закончил ФДП в Киевском политехническом институте. Это дало мне возможность познакомиться с методами обучения в ВУЗах и море ярких знакомств с новыми людьми. Желаю абитуриентам удачи в поступлении и интересного времяпрепровождения в НТУУ "КПИ"
1 курс ФІ-41, Шевченко Владимир

Не упустите шанс

6vp8Kq-9I14

Приветствую Вас, одиннадцатиклассники! Этот год для вас очень ответственен и важен. А ещё он очень трудный…Но что поделать, это препятствие нужно преодолеть!К сожалению, сейчас ЗНО становиться всё сложнее и сложнее…Но Вы можете существенно повлиять на общий балл, занимаясь в Факультете Дополнительной Подготовки. Путём упорной работы в течении года, вы сможете заработать целых 20 доп. баллов!Лично мне это очень помогло, и теперь я полностью доволен!Не упускайте шанса поступить к нам, поступайте на ФДП! 

Антон Господинов, студент первого курса ФТИ, группа ФИ-41.